Dagsenter for barn og unge med autisme

FFN har over lengre tid bidratt til å gjøre hverdagen enklere for fattige familier i Moldova som har barn med autisme. Autisme er ikke en anerkjent diagnose i Moldova, og det finnes ingen hjelp og støtte til familier som har barn med denne diagnosen. Vi gjør det blant annet mulig for familier å gå på […]