Dagsenter for barn og unge med autisme

FFN har over lengre tid bidratt til å gjøre hverdagen enklere for fattige familier i Moldova som har barn med autisme. Autisme er ikke en anerkjent diagnose i Moldova, og det finnes ingen hjelp og støtte til familier som har barn med denne diagnosen.
Vi gjør det blant annet mulig for familier å gå på dagsenter med barna slik at de får utviklet seg.

Under kan du lese historier om 3 gutter og utviklingen de har hatt det siste året på dagsenteret.

Sandu, 7 år

I løpet av det siste året har Sandu hatt gode fremskritt. Tidligere ville han ikke ha på seg hansker om vinteren (han kastet de fra seg), men nå har han lært seg hvordan han skal kle seg, og at han må ha på hansker når det er kaldt ute. Og dette gjør han med glede.
Han har blitt mer oppmerksom på rollespill. Han kan bygge kompliserte legokonstruksjoner i forhold til før, da han ikke engang kunne holde noen ting i hendene. Han ble nervøs og kastet det fra seg.
Sammenlignet med januar 2017 da Sandu bare hadde 15 ord i ordforrådet, kan vi i januar 2018 telle ca. 100 ord som Sandu kan uttale og kommunisere med!

Ionut, 6 år

Ionut har lært ulike ord som: frukt, grønnsaker, husdyr og villdyr. Han har lært ulike kjøkkenredskaper og forskjellige handlinger som f.eks. å vaske hendene og ansiktet, å synge, å spise, børste håret o.l. Han har også lært de ulike årstidene og månedene i året.
Ionut har også lært seg å lese et kort dikt som handler om vinteren, og han kan fortelle en historie på sin egen måte.

Vlad, 6 år

Vlad har lært å tegne, bygge legokonstruksjoner, leke med lekebiler og navngi forskjellige ting som: stol, bord, dør osv… Han har lært å uttale mange nye ord, og fortsetter å lære handlinger som å vaske ansikt, gå på toalettet osv… Hans oppførsel har blitt forbedret, og han kan nå formulere korte setninger som f.eks.: ”jeg vil ha vann”, ”jeg vil ha leker” osv… Den største gleden for Vlad er at han forstår når vinteren kommer, og at julenissen kommer med leker til han.