Image

Christian Tangen

Daglig leder
Tlf.: 952 85 084
post@friendsfromnorway.no


Image

Linn Tangen

Prosjektkoordinator
Tlf.: 993 84 702
linn.tangen@gmail.com


Image

Bjørn Andre Kahrs

Prosjektkoordinator
Tlf.: 480 61 040
E-post:


Image

Elisabeth Aase

Prosjektkoordinator
Tlf.: 924 54 836
E-post:Image

Ann-Helen Dagslott

Prosjektkoordinator
Tlf.: 476 41 960
ann-helen@friendsfromnorway.no


Image

Bjørn Schøyen

Frivillig
Tlf.: 954 23 846
bs@friendsfromnorway.no


Image

Marianne Tangen

Frivillig
Tlf.: 974 67 991
E-post:


Friends from Norway (FFN) ble etablert i 2011.
FFN er en norsk hjelpeorganisasjon basert på frivillig arbeid, og har til formål å hjelpe fattige og vanskeligstilte barn, familier og eldre, hovedsakelig i Moldova.

Vårt motto er:

“Den største gleden man kan ha, det er å gjøre andre glad!”

Vi jobber med flere ulike prosjekter i organisasjonen, og de viktigste er:
– Erasmus+ program (utviklingsprogram for ungdom med støtte fra EU)
– Chrispo (barne- og ungdomsarbeid med idrettsaktiviteter i Moldova)
– Dagsenter for autisme (SOS Autism)
– Farm Solution (hjelpe fattige familier i Moldova med å skape sin egen arbeidsplass)