Farm Solution

Følg oss på Facebook for å motta nyheter og oppdateringer

Prosjektet Farm Solution hjelper familier i Moldova med å skape seg et levebrød gjennom jordbruk og gardsbruk. Farm Solution bidrar til å gi mennesker bedre livskvalitet og framtidsutsikter i Europas fattigste land.


Farm Solution er Bærekraftig Bistand!

Hovedmålet er å skape arbeidsplasser på den fattige landsbygda i Moldova, og dermed bidra til å hjelpe fattige familier ut a fattigdommen.

FFN har jobbet med ulike veldedighetsprosjekt i Moldova siden 2011, og vi har nå nylig startet prosjektet ”Farm Solution”, som er et 100% «Hjelp til selvhjelp» prosjekt som skal bidra til å skape arbeidsplasser for fattige familier på landsbygda i Moldova.

Vårt mål er å hjelpe familier i Europas fattigste land Moldova med nødvendig opplæring, produksjon og salg av landbruksprodukter, og på denne måten bedre livskvaliteten og framtidsutsiktene deres.

Moldova har et enormt grunnlag for landbruk, og det er store muligheter for å hjelpe vanlige familier til å skape sin egen arbeidsplass gjennom opplæring og støtte. De fleste fattige familier på landsbygda i Moldova har relativt store eiendommer hvor de dyrker mat hovedsakelig til eget bruk. Disse eiendommene er imidlertid svært dårlig utnyttet på grunn av manglende kunnskap og resurser.

Via prosjektet Farm Solution skal vi hjelpe fattige familier på landsbygden med å skape sin egen lille arbeidsplass ved å utnytte eiendommen sin og dyrke ulike produkt i et volum som de kan leve av. Farm Solution vil bidra med nødvendig opplæring, investering i utstyr, og salg og markedsføring av produktene. Målet er at familiene etter hvert skal klare å stå på egne ben, uavhengig av økonomisk støtte. Via slag av produktene vil vi få tilbake vår investering, slik at dette kan bli brukt til å hjelpe en ny familie. På denne måten vil Farm Solution bli et veldedig prosjekt som øker i omfang, slik at vi kan hjelpe flere familier for hvert år.

Det er spesielt nå i startfasen at vi trenger din støtte slik at Farm Solution kan få en god start. Etter hvert som man får flere familier med i prosjektet, og begynner å selge produktene, så vil Farm Solution klare å stå på egne ben. Det er dette vi kaller bærekraftig bistand.

Ditt bidrag vil gjøre det mulig å ta flere familier inn i prosjektet slik at de mottar riktig opplæring og midler for å utnytte sine egne ressurser. Videre vil vi sikre at deres produkter blir kjøpt opp og at de får best mulig økonomisk gevinst.

Prosjektet vil over tid gjøre det mulig for flere og flere familier i Moldova å skape sin egen arbeidsplass, og det er skyhøy takhøyde. Her kan mange hjelpes!

Dette vil gi håp til mange og gi dem mulighet til å bli værende i sitt hjemland og snu den negative utviklingen. De siste årene har over èn million moldovere reist utenlands for å finne jobb, og dette er en trend som vi ønsker å bidra til å snu.

Vi håper at du vil støtte oss i å gjøre dette prosjektet bærekraftig, slik at vi kan hjelpe mange, mange flere.

Alle pengene vi får inn går uavkortet til prosjektets formål. All jobb som blir lagt ned i prosjektet er basert på frivillig innsats.